Pfalzblockwettkämpfe


Leichtathletik-Verband Pfalz


19.06.2011


100m

Name
Verein
Leistung
Wind
12,74
+0,0
12,75
+3,5

2000m

Name
Verein
Leistung

80m Hürden

Name
Verein
Leistung
12,97
+0,3
13,23
+1,8

Hochsprung

Name
Verein
Leistung

Weitsprung

Name
Verein
Leistung
Wind
5,20
-0,4

Kugelstoß (4kg)

Name
Verein
Leistung

Diskuswurf 1kg

Name
Verein
Leistung

Speerwurf 600g

Name
Verein
Leistung

Ballwurf

Name
Verein
Leistung

Blockwettkampf Sprint

Name
Verein
100
Wind
80H
HOC
WEI
Wind
SPE600
Leistung
12,98
+0,0
12,32
+1,2
1,56
5,17
+0,0
39,99
2625
12,99
+0,0
12,76
+0,3
1,40
5,04
+0,0
40,17
2506
12,74
+0,0
12,97
+0,3
1,52
5,07
-0,4
26,00
2464
13,98
+0,0
13,59
+1,2
1,52
4,53
+0,7
25,30
2268
14,66
+0,0
14,11
+1,2
1,36
4,63
+0,0
15,35
2019

Blockwettkampf Lauf

Name
Verein
100
Wind
2K0
80H
WEI
Wind
BAL
Leistung
12,75
+3,5
93:47,00
13,23
+1,8
5,20
-0,4
52,50
2463
12,96
+3,5
87:38,00
13,87
+1,8
4,97
+1,8
51,50
2392
12,63
+3,5
20:05,00
16,00
+2,2
4,80
+0,3
47,50
2169
12,79
+3,5
73:03,00
14,04
+2,2
5,09
+0,1
27,50
2165
14,23
+3,5
99:53,00
16,46
+2,2
4,02
+0,1
42,00
2022

Blockwettkampf Wurf

Name
Verein
100
Wind
80H
WEI
Wind
KUG400
DIS100
Leistung
11,87
-0,2
10,91
-0,3
6,36
+1,8
16,48
54,33
3316
13,40
-0,2
14,34
-0,3
4,45
+0,2
9,54
30,94
2310
13,90
-0,2
14,62
-0,3
4,61
+2,6
10,46
24,67
2240