Hallensportfest 2018


LG Olympia Dortmund


07.01.2018


60m

Name
Verein
Leistung
9,75

200m

Name
Verein
Leistung
32,74

400m

Name
Verein
Leistung

800m

Name
Verein
Leistung

1500m

Name
Verein
Leistung
5:36,67

4x200m Staffel

Verein
Leistung
Mannschaftsmitglieder
1:38,14

Weitsprung

Name
Verein
Leistung
Wind